Kategorie

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym www.centrumsilnikow.pl prowadzony jest przez firmę: P.P.H.U.FACH-REM Krzysztof Sosnecki ul.Witosa 1/56 42-224 Częstochowa, (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji) ul. Krakowska 59, 42-200 Częstochowa działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej miasta Częstochowa , NIP - 949-157-61-38, REGON – 240085803

 2. Sklep internetowy www.centrumsilnikow.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.centrumsilnikow.pl jest możliwe bez rejestracji lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, czego efektem jest założenie konta.

 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.centrumsilnikow.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

 6. Wszystkie produkty oferowane w www.centrumsilnikow.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Opis stanu oferowanego produktu znajduje się w karcie każdego produktu.

 7. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone przez firmę kurierskąFEDEX lub odebrane w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostaw wskazanym na stronie www.centrumsilnikow.pl w zakładce Dostawa..

 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.PH.U.FACH-REM Krzysztof Sosnecki dotycząca zakupu danego produktu w sklepie www.centrumsilnikow.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie www.centrumsilnikow.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn firmy P.P.H.U. FACH-REM Sosnecki Krzysztof ul.Krakowska 59 42-200 Częstochowa

 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie www.centrumsilnikow.pl w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 10. Dostępne formy płatności:

- "ODBIÓR OSOBISTY" - przy odbiorze osobistym w siedzibie -" KURIER - POBRANIE" - płatność za pobraniem
- "PRZEDPŁATA NA KONTO" (zamówiony towar zostanie wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto kwoty stanowiącej równowartość transakcji tzn. koszt zakupu produktu plus koszt dostawy)

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji od 12 do 24 miesiecy. Dobrej jakości piece co z podajnikiem.

 2. P.PH.U.FACH-REM Krzysztof Sosnecki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki

 4. P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą

nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.P.H.U FACH-REM Krzysztof

Sosnecki.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w Regulaminie.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.centrumsilnikow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu www.centrumsilnikow.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 3. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności i cookies zawartą Regulaminie. Klient dokonujący zakupu w sklepie www.centrumsilnikow.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych.

 4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.


Polityka ochrony prywatności i cookies

 1. P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki (właściciel sklepu internetowego www.centrumsilnikow.pl ) jest administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów podczas rejestracji i w sklepie internetowym www.centrumsilnikow.pl

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego www.centrumsilnikow.pl , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży, a także w celach ich archiwizacji.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu rejestracyjnym jest konieczne do założenia konta oraz do realizacji składanych zamówień.

 4. Sklep www.centrumsilnikow.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.centrumsilnikow.pl.
   

Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania

jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu

towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Adres doręczenia przesyłki:
P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki

ul.Krakowska 59
42-200 Częstochowa


Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki

ul.Krakowska 59
42-200 Częstochowa

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................


Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności za niezgodność Produktu z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu rękojmi sprzedaży.

 3. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:

 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,

 5. datę i numer Zamówienia,

 6. określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,

 7. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady Produktu,

 8. określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,

 9. datę i podpis Klienta.

 10. Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany Produktu lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie Produktu), Klient zobowiązany jest przesłać Produkt wraz z reklamacją.

 11. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji: P.P.H.U FACH-REM Krzysztof Sosnecki ul.Krakowska 59 42-200 Częstochowa biuro@centrumsilnikow.pl

 12. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.